Typy prováděných vyšetření

EKG - ELEKTROKARDIOGRAFIE

Co je to EKG?

EKG je jednoduché, nenáročné a nebolestivé vyšetření elektrické aktivity srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického proudu, který můžeme měřit na povrchu těla. K tomuto měření se používá přístroj elektrokardiograf, u kterého přiložením elektrod na hrudník a končetiny lze snímat, filtrovat a zesilovat elektrickou aktivitu srdce.

Důvody k vyšetření

EKG nám poskytuje důležitou informaci o stavu srdce. K vyšetření přistupujeme například před operací nebo v rámci preventivních prohlídek. Při náhlých změnách zdravotního stavu nebo při podezření na akutní srdeční onemocnění nebo po těžším úrazu provádíme toto vyšetření jako jedno z prvních.

Průběh vyšetření

K vyšetení není nutno přistupovat s obavami. Není nepříjemné, ani nebolí. Provádíme ho vleže na vyšetřovacím lůžku. Na začátku budete požádáni o odložení oděvu tak, aby byl přístupný hrudník, kotníky a zápěstí.
Tato místa budou před přiložením snímacích elektrod navlhčena speciálním gelem nebo vodou (pro zajištění vodivosti). Poté proběhne vlastní vyšetření s posouzením a hodnocením výsledku a doporučením dalšího postupu.

EKG vyšetření je hrazeno pojišťovnami od 40 let věku ve čtyřletých intervalech u zdravých jedinců.

CRP – C REAKTIVNÍ PROTEIN

Co je to?

Jedná se o jednoduchý test, kterým lékař provádí analýzu hladiny CRP z krevního vzorku. C-reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu. 
Vyšetření CRP je proto považováno za nejčastěji ordinované vyšetření ve vyspělých zemích západního světa a to od úrovně praktického lékaře až po vysoce specializovaná pracoviště.
Hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu a je ve srovnání s jinými klinicky využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých krvinek, daleko pružnější.

Důvody k vyšetření

Používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání zánětem a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik. Vyšetření slouží také k hodnocení efektivity léčby antibiotiky. 

Průběh vyšetření

Pro získání vzorku je nutné provést odběr kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Podle výsledné hodnoty lékař určí další strategii léčby. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do několika minut díky přístroji Smart 700/340.

FOB TEST

Co je to?

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení hradí všechny  pojišťovny od 50 do 55 let věku každoročně. Od 55 let je možné buď pokračovat v kontrolách tímto testem každé dva roky, nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii (vyšetření střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje přehlédnout sliznici střeva). Kolonoskopie se provede vždy i u pacientů, u kterých je výsledek testu na okultní krvácení pozitivní (tzn. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení). Mladší pacienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

Průběh vyšetření

Během vstupní či preventivní periodické prohlídky obdržíte testovací lahvičku, samotný test provedete doma a poté zpět přinesete do ordinace, kde bude následovat vyhodnocení. Test skladujete za normálních teplotních podmínek na suchém místě před i po provedení testu.Po vykonání testu nutné přinést do 4 dnů, tzn. provedete-li v pondělí, do pátku nutné dodat zpět.

MĚŘENÍ INR

Co je INR?

INR se používá k monitorování léčby léky jako je Warfarin. Mezinárodní označení pro tyto testy je INR (International Normalized Ratio).

Podávání léku Warfarin musí být spojeno s krevními testy, díky kterým má pacient a lékař jistotu, že léčba je vedena správně a bezpečně. 

Důvody k vyšetření

Jediným důvodem je kontrola pacientů, kteří se léčí lékem Warfarin. Na začátku léčby, než dojde k nastavení stabilní hladiny léku, je INR prováděno častěji. Po nastavení stabilní hladiny pak obvykle v intervalu 4 týdnů.

Průběh vyšetření

Pro vyšetření v ordinaci nemusí být pacient nalačno, provádí se odběrem kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Po odebrání vzorku krve přístroj Smart 700/340 provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek a navrhne další léčbu Warfarinem.

GLUKOMETR

Co je to?

Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi. 

Důvody k vyšetření

Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.

Průběh vyšetření 

Kapku krve získáme obvykle z prstu ruky. Místo odběru kapky krve nedesinfikujeme, ideální je před vyšetřením omytí teplou vodou a mýdlem. Vpich je povrchní, nevytvoří se nám modřinka. Většina lidí soudí, že takový vpich skoro nebolí, podobá se spíš malému štípnutí. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek. 
GLYOVANÝ HEMOGLOBIN

Co je to?

Glykovaný hemoglobin vzniká přímou reakcí mezi hemoglobinem (červené barvivo červených krvinek) a glukózou v krvi. Pokud se tato molekula vytvoří již nedochází k jejímu rozpadu čehož se využívá v diagnostice. Hladina glykovaného hemoglobinu proto odráží koncentraci glukózy v krvi po celou dobu existence erytrocytu, tj. asi 120 dní. Nejčastěji se stanovuje forma stabilní frakce HBA1c.

Důvody k vyšetření

Určení hladiny glykovaného hemoglobinu se využívá k posouzení úspěšnosti léčby/kompenzace diabetu v období 4–8 týdnů před vyšetřením.

Průběh vyšetření

Malé množství krve se vloží do přístroje na určení hladiny HBA1c Smart 700/340.
Smart 700-340

Co je to?

Jedná se o přístroj pomocí kterého se v naší ordinaci praktického lékaře měří hladiny CRP, INR a glykovaného hemoglobinu HBA1c. Pro diagnostiku na tomto přístroji je potřebné pouze malé množství krve získávané většinou z kapky krve z prstu. Diagnostika je velice rychlá trvá pouze 3 minuty.