Ceník placených výkonů platný od 1.8.2013

Lékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele (vstupní prohlídka do zaměstnání, preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele)   700,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz   500,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let věku   300,-Kč
Zdravotní průkaz   300 ,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace   250,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu (druhé potvrzení ke studiu a každé další 50,-Kč)   100,-Kč 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke  sportovní činnosti   500,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu   800,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu   600,-Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování (cena nezahrnuje cenu očkovací látky podle našeho ceníku)   250,-Kč
Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele (cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře)   200 ,-Kč
Bolestné   200,-Kč
Úrazové pojištění   200,-Kč
Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (za stránku)   5,-Kč  
Administrativní výkon (za každých započatých 10 min.)   100,-Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na žádost pacienta   250,-Kč
CRP na žádost pacienta   200,-Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (interupce, kosmetický zákrok, potřebná laboratorní vyšetření se hradí zvlášť laboratoři)   800,-Kč
Klíšťová encefalitida (vakcína FSME-IMMUN 0,5ml + aplikace)   800,-Kč