Ceník placených výkonů platný od 1.6.2022

Lékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele (vstupní prohlídka do zaměstnání, preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele)   700,-Kč
Potvrzení - brigáda, letní tábory, adopce   300,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz   800,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let věku   400,-Kč
Zdravotní průkaz   300 ,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace   300,-Kč
Expresní výpis ze zdravotnické dokumentace   500,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu (druhé potvrzení ke studiu a každé další 100,-Kč)   200,-Kč 
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke  sportovní činnosti   600,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu   800,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu   900,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu   700,-Kč
Žádost o umístění do domova seniorů. Dle platného cenového předpisu MZ   375,-Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování (cena nezahrnuje cenu očkovací látky podle našeho ceníku)   250,-Kč
Očkování proti klíšťové encefalitidě (očk. látka FSME IMMUN 0,5ml + aplikace)   1100,-Kč
Výpis pro pojišťovnu (dle časové náročnosti)   500 - 1000,-Kč
Výpočet bolestného pro potřeby pracovního úrazu   500 - 1000,-Kč dle časové náročnosti
Výpočet bolestného pro potřeby komerčního pojištění   smluvní cena
Administrativní výkon (za každých započatých 20 min.)   500,-Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na žádost pacienta   300,-Kč
CRP na žádost pacienta   200,-Kč
Vyplnění lázeňského návrhu (příspěvkového)   500,-Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (interrupce, kosmetický zákrok...) – lab. vyšetření není započítáno, pacient hradí přímo v laboratoři dle ceníku příslušné laboratoře   1000,-Kč
Vstupní prohlídka vč. EKG samoplátci   2000,-Kč  
Komplexní preventivní prohlídka vč. EKG samoplátci   1000,-Kč  
Cílené vyšetření lékařem samoplátci   600,-Kč  
Kontrolní vyšetření lékařem samoplátci   500,-Kč  
Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (za stránku)   10,-Kč